تجارت الکترونیک پارسه

دپارتمان تخصصی تجارت الکترونیک پارسه با رویکرد توسعه تجارت الکترونیک در سطح کشور شروع به کار کرده است و در حوزه تخصصی تجارت الکترونیکی مشغول به ارائه خدمات می باشد

آموزش و مشاوره تخصصی در بستر های تجارت الکترونیکی تنها بخشی از خدمات پارسه به شما هموطن عزیز می باشد…